WELCOME TO DJINSURE.COM
เช็คเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ จาก บริษัทประกันภัยชั้นนำ รวดเร็ว ทันใจ ที่นี่ ที่เดียว
ชื่อ-สกุล : ประกันชั้น :    
เบอร์ติดต่อ : วันหมดอายุ : กรอกรหัส :
หมายเหตุ - สามารถสอบถามเบี้ยประกันภัยได้เฉพาะ ก่อนหมดอายุประกันเพียง 2 เดือนเท่านั้นคะ
เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งหัวข้อใหม่
ผู้โพสต์
ข้อความDjInsure

อ้างอิง

ประวัติความเป็นมา 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการ รับประกันวินาศภัยเป็นหลัก เริ่ม ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2494 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัย 4 ประเภท ได้แก่
การประกันภัยทางรถยนต์
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยขนส่งทางทะเล
ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุ รกิจประกันภัย ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และ เมื่อพิจารณาในส่วนเงินกองทุน ปี 2549 บริษัทฯมีเงินกองทุนจำนวนเท่ากับ 1,114.18 ล้านบาท ในส่วนนี้เป็นเงินกองทุนที่บริษัทฯ ต้อง ดำรงไว้ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เป็นจำนวนเท่ากับ 333.78 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 780.40 ล้านบาท ถือเป็น เงินกองทุนส่วนเกิน ซึ่งสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต
บริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันรถยนต์เ ป็นหลักบริษัทฯ แรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในสี่อันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ ที่นี่

-------------------------------------------------------------------------------

Djinsurebroker ซื่อสัตย์ จริงใจ

อุ่นใจได้เมื่อโทรหาเรา

DjInsure.com

-------------------------------------------------------------------------------

โพสต์เมื่อ : 2010-11-01 23:50:18DjInsure

อ้างอิง

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร. 0-2378-7000

สาขาบริษัท
กรุงเทพและปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้

-------------------------------------------------------------------------------

Djinsurebroker ซื่อสัตย์ จริงใจ

อุ่นใจได้เมื่อโทรหาเรา

DjInsure.com

-------------------------------------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ : 2010-11-02 00:01:57DjInsure

อ้างอิง

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง

แจ้งเหตุ โทร 1596 หรือ 02-378-7878 ต่อ 0

Speed Guarantee 1
(รับประกันการไปถึงที่เกิดเหตุภายใน 20 นาที)
หากไปถึงที่เกิดเหตุช้ากว่า 20 นาที ท่านจะได้รับ ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในวงเงิน  100,000  บาท ฟรี ซึ่งท่านจะได้รับความคุ้มครองกรณี สูญเสียอวัยวะ และทุพลภาพถาวร ทั้งนี้ไม่คุ้มครองถึงค่ารักษาพยาบาล โดยมีเกณฑ์รับผิดชอบภายในขอบเขตดังต่อไปนี้
1.เฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น 
2.
เหตุการณ์ในขณะนั้นอยู่ในสภาวะปกติ ไม่เกิดสภาพน้ำท่วม หรือเกิดเพลิงไหม้

Speed Guarantee 2
(รับประกันการซ่อมรถเสร็จตามกำหนด)
หากซ่อมเสร็จช้ากว่ากำหนด บริษัทฯยินดีชดเชยให้ท่าน วันละ 500  บาท จนถึงวันที่รถทำการซ่อมเสร็จ โดยบริษัทฯได้กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการซ่อมรถเสร็จใ ห้สัมพันธ์กับระดับความเสียหายดังนี้

ระดับความเสียหายเบา  ค่าแรงงานซ่อมไม่เกิน 5000 บาท ใช้เวลาซ่อม ไม่เกิน 4 วัน (ตามวันทำการของอู่)
ระดับความเสียหายกลาง ค่าแรงงานซ่อมเกิน 5000-15000 บาท ใช้เวลาซ่อม ไม่เกิน 5-12 วัน(ตามวันทำการของอู่)
ระดับความเสียหายหนัก ค่าแรงงานซ่อมเกิน 15000-30000 บาท ใช้เวลาซ่อม ไม่เกิน 13-30 วัน (ตามวันทำการของอู่)

กำหนดวันซ่อมเสร็จที่ชัดเจนว่าจะเป็นกี่วันนั้นจะสัม พันธ์กับค่าแรงงานซ่อม ซึ่งจะมีตารางแสดงให้ลูกค้าทราบที่อู่ซ่อม
ในการรับประกันดังกล่าวจะมี เกณฑ์รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. การนับวันซ่อมรถเสร็จจะนับวันที่อู่ซ่อมรถเสร็จจริงแ ละแจ้งให้ลูกค้าทราบแล้ว กรณีที่ลูกค้ามารับรถช้ากว่ากำหนด
ไม่อยู่ภายใต้เกณฑ์การรับผิดชอบ 
2. อู่ที่รับซ่อมจะต้องเป็นอู่ในเครือข่ายของบริษัทฯ และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ 
3. รถที่เข้าซ่อมเป็นรถเก๋ง ปิคอัพ หรือรถตู้ของผู้เอาประกันภัยเท่านั้น 
4. ไม่ครอบคลุมถึงปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น อะไหล่ที่ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศหรือผู้ผลิตเลิ กผลิตไปแล้ว
หรือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องสั่งทำพิเศษไม่มีจำหน่ายโดยทั ่วไป 
5. รถที่มีความเสียหายมากค่าแรงงานซ่อมเกินกว่า 30,000 บาท และกำหนดระยะเวลาซ่อมเกินกว่า 30 วัน


-------------------------------------------------------------------------------

Djinsurebroker ซื่อสัตย์ จริงใจ

อุ่นใจได้เมื่อโทรหาเรา

DjInsure.com

-------------------------------------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ : 2010-11-02 00:28:15DjInsure

อ้างอิง

ค้นหาอู่รถในเครือสินมั่นคง
อู่ซ่อมในเครือ
ร้านกระจก

-------------------------------------------------------------------------------

Djinsurebroker ซื่อสัตย์ จริงใจ

อุ่นใจได้เมื่อโทรหาเรา

DjInsure.com

-------------------------------------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ : 2010-11-02 00:35:57DjInsure

อ้างอิง


เบอร์โทรศัพท์ Call center 1596 ออนไลน์ทั่วประเทศ

สำนักงานใหญ่     1596, 02-378-7000  
สาขา ศรีย่าน      
02-241-7955-8

สาขา ดอนเมือง    02-533-4050, 02-533-4053
สาขา บางแค       02-454-3959-66, 02-801-5071-2

สาขา พระราม3   
02-294-8257
สาขา สุทธิสาร     02-275-4857-9

สาขา อุดมสุข      02-361-3139
สาขา รัตนาธิเบศร์   02-595-8011

สาขา เทพารักษ์     02-759-5113-4
สาขา หลักสี่        02-521-8733-5

สาขา ลำลูกกา     02-532-4140-1
สาขา ร่มเกล้า      02-543-8815


สาขาภาคเหนือ
สาขา นครสวรรค์ 
(056) 220-806-7
สาขา พิษณุโลก   (
055) 216-978-81
สาขา เพชรบูรณ์  
(056) 720-381
สาขา ลำปาง       (
054) 218-333
สาขา เชียงใหม่    
(053) 246-744-7
สาขา เชียงราย     (
053) 719-587,719-453
สาขา สุโขทัย     
(055) 613-262-3
สาขา กำแพงเพชร    (
055) 799-971-4
สาขา ตาก        
(055) 515-698, 515-749
สาขา อุตรดิตถ์  (
055) 403-130, 403-139
สาขา พิจิตร     
(056) 615-226-8
สาขา แพร่     (
054) 523-142,523-249, 523-360
สาขา พะเยา  
(054) 482-015-8
สาขา อุทัยธานี   
(056) 571-251-2
สาขา น่าน     
(054) 775-081,83
สาขา ประตูเชียงใหม่  (
053) 449-192-3
สาขา ฝาง    
(053) 451-832-3
สาขา หางดง 
(053) 442-461-3

สาขาภาคกลางและภาคตะวันออก
สาขา อยุธยา  
(035)  323-068-70,323-075-77
สาขา นครปฐม
(034)  284-754-8
สาขา เพชรบุรี  (032)  493-658-9

สาขา ราชบุรี   
(032)  332-451-2
สาขา ปรานบุรี  
(032)  623-639-42
สาขา กาญจนบุรี 
(034)  564-463-4
สาขา สุพรรณบุรี  (035)  522-029,545-144

สาขา สระบุรี 
 (036)  213-210-3
สาขา ลพบุรี 
 (036)  413-493
สาขา กบินทร์บุรี  (037)  281-423, 281-452

สาขา ชลบุรี   
(038)  791-672-9
สาขา ระยอง  
 (038)  011-081-3
สาขา จันทบุรี 
(039)  313-189-90,313-219-20
สาขา สมุทรสาคร 
(034) 421-407-10
สาขา สมุทรสงคราม 
(034) 723-410-1
สาขา ฉะเชิงเทรา 
(038)  511-543
สาขา นครนายก   
(037)  382-399, 381-481

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขา นครราชสีมา  (044)  261-795-803
สาขา ขอนแก่น   
(043)  324-720-6
สาขา อุดรธานี  
  (042)  126-441, 126-443-9
สาขา ร้อยเอ็ด    
(043)  516-022-9
สาขา อุบลราชธานี  
(045) 283-815-6
สาขา สุรินทร์    
(044)  513-640, 513-654
สาขา สกลนคร 
(042) 713-103,713-643
สาขา มุกดาหาร 
(042)  615-141-8
สาขา บุรีรัมย์  
(044) 601-822-5
สาขา ชัยภูมิ  
(044)  813-359-62
สาขา ยโสธร   
(045)  712-003,714-008

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขา ศรีสะเกษ  (045)  644-151-54
สาขา หนองคาย 
(042)  411-022, 411-084, 411-079, 411-097
สาขา การฬสินธุ์ 
(043)  816-200-3
สาขา นครพนม  (
042)  514-351-3
สาขา ปากช่อง 
(044)  316-771-2

สาขาภาคใต้
สาขา ชุมพร  (077)  534-629-32
สาขา ระนอง 
(077)  823-473-5
สาขา กระบี่   (075)  663-859-63

สาขา ตรัง   (075)  213-921-30
สาขา ภูเก็ต 
(076)  377-921-24
สาขา สุราษฎร์ธานี 
(077)221-590-9
สาขา นครศรีธรรมราช 
(075) 446-060-8
สาขา หาดใหญ่ 
(074) 343-650-8
สาขา ปัตตานี 
(073) 311-638
สาขา พังงา 
(076) 413-347-8
สาขา เกาะสมุย 
(077) 332-119-20
สาขา สงขลา  (074)  322-773-4

สาขา ยะลา 
 (073)  222-881-3
สาขา พัทลุง 
(074)  617-880-3
สาขา สตูล 
(074)  725-208-9
สาขา นราธิวาส 
(073)  511-780,2
สาขา หาดใหญ่ใน 
(074) 258-832-3
สาขา หลังสวน 
(077) 545-214-5

-------------------------------------------------------------------------------

Djinsurebroker ซื่อสัตย์ จริงใจ

อุ่นใจได้เมื่อโทรหาเรา

DjInsure.com

-------------------------------------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ : 2011-10-21 10:41:41นิรนาม

อ้างอิง

อยากจะคอมเม้นว่า ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี บริการได้เหี้ยมากมาย
และช้ามาก เรื่องแจ้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแม่ง ปีนี้พอจะได้ซ่อม แถมยังไม่อนุมัติง่ายอีก รู้มั้ยรายได้ที่รถต้องทำงานวันนึงมากกว่าเงินเดือนพ วกพนักงานอย่างคุณๆอีก เวลาจะเอาเบี้ยประกัน แม่งรีบจะเอา พอต้องจ่ายคนอื่น ทำเชี้ยไรอยู่ ถ้าไม่พัฒนา ก็อย่ายกย่องตัวเองให่คนอื่นมาฝากชีวิตไว้

โพสต์เมื่อ : 2013-05-10 16:30:57
  หน้า   1    2  

กลับขึ้นข้างบน